https://www.youtube.com/tseadbruinja

 

Op deze pagina kunt u diverse opnames bekijken van de dichter Tsead Bruinja, waaronder optredens, interviews en documentaires.

 

 

Tsead Bruinja in the open


 

 

 

 

Tsead Bruinja and his hobby


 

 

 

 

Tsead Bruinja reading in Malta


 

 

 

 

Vijf dichters uit de wijde omgeving van het gebouw De Nieuwe Liefde in de Dichtersbuurt in Amsterdam Oud-West, gaan op bezoek bij vijf uiteenlopende buurtbewoners uit verschillende Dichtersstraten.

Vooraf weten de dichters - Henk van der Waal, Annemieke Gerrist, Menno Wigman, Mustafa Stitou en Tsead Bruinja - niet bij wie ze op bezoek gaan.
Ze krijgen een naam en een adres. Dat is alles.

Tijdens het bezoek vertellen de bewoners over hun leven en hun favoriete gedicht. Aan de hand van hun levensverhaal en dat gedicht maken de vijf dichters een nieuw gedicht, dat ze tijdens een tweede bezoek voorlezen aan de bewoners.

Dichter dan dit kunnen dichter en buurtbewoner elkaar niet naderen.

camera & montage
Frithjof Kalf

research & productie
Saskia de Jong

naar idee van 
Tsead Bruinja

© 2013 | deze film werd gemaakt ihkv het eerste Poëziefestival De Nieuwe Liefde

 


Dichter&Buur from FrithMedia on Vimeo.

 Mijn aandeel begint om 27.48 min.

De bern ha it fjoer oanstutsen / De kinderen hebben het vuur aangestoken - Film door Swoon

 

Salon kruist poëzie met prostitutie en zet dichters in het raam. In de zesde aflevering: Tsead Bruinja, de muzikale heer van eenvoud.

Muziek: Gregory Porter - Musical genocide

 

Dichter In Het Raam // Afl. 6 Tsead Bruinja from SSBA Salon on Vimeo.

 

De bern ha it fjoer oanstutsen / De kinderen hebben het vuur aangestoken - Film door Swoon

 

Film door Swoon bij het gedicht 'De bern ha it fjoer oanstutsen' uit de bundel Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers

 

De bern ha it fjoer oanstutsen (The Children Have Lit the Fire) from Marc Neys (aka Swoon) on Vimeo.

 
 

 

10 mei 2011 - Knetterende Letteren

Samen met Pieter Boskma was ik op 10 mei 2011 te gast bij Cultura's Knetterende Letteren. We spraken met Kenneth van Zijl over onze liefde voor het werk van Allen Ginsberg en film'Howl'.

Aan het einde van het gesprek heb ik 'Father Death Blues' gezongen, een lied/gedicht dat Ginsberg schreef in het vliegtuig onderweg naar de begrafenis van zijn vader.

Hier is zijn eigen versie te horen: http://youtu.be/Ew6ef3nE-E4

 

Website Knetterende Letteren

 

 

 

 

 

Tsead Bruinja's vierde dichtbundel in het Nederlands, 'Overwoekerd', is een zoekende, soms bijna religieuze bundel. Welk doel dient dit leven en kijkt er iemand over onze schouders mee? Dit zijn gedichten voor wie wil lachen om zichzelf en de trivialiteiten van ons dagelijkse leven, en voor wie wil voelen hoe diep de liefde kan gaan, want Bruinja blijft de dichter die als geen ander op vertederende wijze de intimiteit van het huiselijk leven kan beschrijven, bijvoorbeeld als hij zich afvraagt ‘hoeveel wasmachines’ zijn huwelijk mag duren, of wanneer hij ‘na een avond Chinees’ op de wc niet meer zeker weet of zijn ‘lichaam een geschenk is of een straf’.Opvallend in deze bundel is de aandacht voor de ‘wereld buiten’, zelfmoordaanslagen in Londen, de begrafenisrituelen in India, vreemdelingenhaat in Afrika.

Obalive 20 mei 2010

 

 

 

 

 

15 juni 2010 - Knetterende Letteren

Knetterende Letteren - Kenneth van Zijl sprak met Tsead Bruinja over zijn prikkelende dichtbundel Overwoekerd. Ruim baan voor deze schrijver in een nieuwe aflevering van Knetterende Letteren.

 

 

 

 

 

 

Live stream registratie - Maandag 3 maart 2014
Georganiseerd door SLAA

Vertaalslag is de avond waarop elk jaar de Vertaalengel en Vertaalduivel door de VvL (Verening van Letterkundigen) worden uitgereikt. De Engel en Duivel worden toegekend aan personen of instanties die zich respectievelijk bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het vertaalvak dan wel hiertoe in de gelegenheid waren, maar dit hebben nagelaten. Ter gelegenheid van de uitreikingen wordt elk jaar door de Werkgroep Literair Vertalers en SLAA (Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam) een literair programma georganiseerd dat doorgaans een bepaald thema uit het vertaalvak verkent. Dit jaar is de insteek de vertaler als auteur.

De vertaler als auteur
Volgens de auteurswet is de literair vertaler een auteur. De schrijver schept, de vertaler herschept, en beider werk verdient wettelijke bescherming. Maar wordt de gelijkaardigheid van hun werk ook zo ervaren door mensen die op beide gebieden actief zijn? Hoe verhoudt schrijven zich voor hen tot vertalen? Hoe is het voor een dichter om zichzelf tegen te komen bij het vertalen van zijn eigen werk? Samuel Beckett kunnen we het niet meer vragen, maar Tsead Bruinja wel. En over Beckett gesproken: is het winnen van de Filter Vertaalprijs wezenlijk anders dan het winnen van de Turing Gedichtenwedstrijd? Of is die vertaalslag snel gemaakt? Onno Kosters weet het. Op 3 maart krijgen we definitief antwoord op deze en vele andere vragen.

http://www.slaa.nl

 

 

SLAA: Vertaalslag 2014 - Uitreiking Vertaalengel + Vertaalduivel from De Balie on Vimeo.

Mijn bijdrage is rond 1.11.00 uur te bekijken.

 
 

 

Tsead Bruinja in de Virtuele Vitrine van de Avro - Interview door Hans Smit

 

 

 

 

 

GPTV: Opening Fries Museum door Koningin Maxima - later geparodieerd door Lucky TV

It sizze oant it net mear jildt 

wolst it bewarje
sadat it itselde bliuwt

wolst it bewarje
oant it mear wurdich wurdt

itselde dat wat wurdich bliuwt
wolst by dy hâlde

yn dy meidrage en sjen litte
en achter dy litte

omdat der wat nijs oankomt
datst ek bewarje wolst

de keet fol guod de hûd sa'n swiere winterjas
datst dy by it simmer deaswitst

en wêr sette wy dy dan del
aanst

en neist wa?het zeggen tot het niet meer geldt

je wilt het bewaren
zodat het hetzelfde blijft

je wilt het bewaren
tot het meer waard wordt

hetzelfde dat wat waard blijft
wil je bij je houden

in je meedragen en laten zien
en achter je laten

omdat er wat nieuws aankomt
dat je ook wilt bewaren

de tent vol zooi je huid zo'n zware winterjas
dat je je in de zomer doodzweet

en waar zetten we je dan neer
straks

en naast wie? 

htttp://tseadbruinja.typepad.com/tsead_bruinja/2013/09/heb-het-niet-zo-bedoeld-maxima-o-lucky-tv-fries-museum.html

Youtube

 

 

 

Maxima was bij de opening van het Fries Museum. Tsead Bruinja trad daar op. Lucky TV maakte daar deze impressie van.

Lucky TV haalde het gedicht dat ik schreef voor het Fries Museum even door de Lucky Vertaalcomputer en hij heeft de code gekraakt. Nu weet ook ik eindelijk wat ik allemaal versleutel. Ik ben namelijk eigenlijk René die al die tijd en in elk gedicht weer het geluid van een verkrachte eend na. 

http://www.omropfryslan.nl/nijs/nije-stien-poezijrute

 

 

 

Tsead Bruinja leest een gedicht voor ivm. uitzending de Wereld Draait Door 

In april 2009 zat er een item in De Wereld Draait Door over de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Men liet Gerrit Komrij een aantal dichtersstemmen horen waarbij hij moest raden wie het waren.

Naast Sander Meij en Louis Th. Lehmann hadden ook Hagar Peeters en ik in bovenstaand fragment zullen zitten, maar we werden er helaas uitgeknipt. 

Er werd rond zes uur nog een poging gedaan om mij met een taxi te laten halen om nog een nieuw en korter gedicht voor te lezen, maar wij hadden een eetafspraak met de buren. 

Waar ik tijdens de Dichter des Vaderlandsverkiezing voor elk klein dingetje meteen was komen opdraven, vond ik het in april 2009 wat overdreven om een afspraak af te zeggen om misschien voor 20 seconden op tv te komen.

Web:

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/

http://www.turinggedichtenwedstrijd.nl/

 Het item waar dit stukje voor gedraaid werd

 

 

 

 

Idee, realisatie en organisatie: Ateliers 1-1-9: Anke AMO Akerboom & Mirko Krabbé

Begroet deze verblijfplaats en begroet wie er eens woonde. Deze regel van de Arabische dichter Djaríer Ibn Atíyya (729 na Chr.) zet een eloquent beeld neer van wonen, huizen, buurt en verwelkomt de grote diversiteit die de Amsterdamse Diamantbuurt rijk is. Hij vormt dan ook het thema van het Dichter in de Buurt Festival dat op 19 september 2009 in de Diamantbuurt plaatsvond.

Vijfentwintig bekende dichters waaronder de Stadsdichter van Amsterdam schreven op uitnodiging van de organisator Ateliers 1-1-9, met de dichtregel en/of Diamantbuurt in gedachten, juweeltjes van gedichten.

Vijf beeldend kunstenaars creëerden met de gedichten installaties in de straatramen van buurtbewoners die zo en op vele andere manieren bij het festival betrokken werden

 

 

 

 

 

Kort filmpje bij de bundel Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers

Op 19 april 2010 stjoerde saksofoaniste Femke IJlstra in mailtsje nei dichter Tsead Bruinja oft hy wat fielt foar in gearwurking; in nij projekt mei poëzij en moderne klassieke muzyk wêrby't de langstme nei it dielde Fryske ferline in belangrike rol spylje soe. Bruinja skreau in gedicht oer in buorfrou út it doarp dêr't er opgroeide, dy't ûnder it stofsûgjen fan de foarkeamer, mei op 'e achtergrûn de Arbeidsvitaminen, goed yn 'e gaten hold wat der allegear foarby kaam. Sa krige it projekt de titel Stofsûgersjongers / Stofzuigerzangers. It gedicht oerlibbe de de seleksje fan de bondel net, mar de titel waard meinommen. Op oanstean fan Bruinja waard ek gearwurking socht mei byldzjend keunstner Mirka Farabegoli. It begûn as in idee foar teaterprogramma en waard in boek, in cd mei gedichten, komposysjes en etsen oer thúskomme yn de breedste sin fan it wurd. Thúskomme yn it no, yn it ferline en hoe mooglik en ûnmooglik soks is.

 

Stofsûgersjongers - Stofzuigerzangers from deMoanne on Vimeo.

 

 
 

 

Tsead Bruinja & Jankobus Seunnenga - De grote korfbalshow, Live Yn Noardewyn Omrop Fryslân

 

 

 

 

 

SCHEENBEEN

op zomeravonden als op nederland 1 of 2
geen voetbal miami vice of magnum PI was te zien
kon ik ze door het wc-raampje horen
christelijke en openbare jongens
op het veldje naast de mavo
en ik wilde ook

ze aarzelden voor ze me toelieten
niet in het dorp geboren nieuweling
die zijn noppen alleen nog maar
in het modderige korfbalveld
had gedrukt

en ze hadden gelijk
want toen sietze pietersen
wat rake opmerkingen plaatste
over mijn flaporen

had de onzekere kleinzoon van een oma
die één pestkop bijna in een waterput had verzopen
en een ander met een klomp het scheenbeen gebroken
geen klomp maar een raakfles in zijn handen
dik groen glas oranje geribbelde grote dop
zwaar massief en vol water

die vakkundig tegen het scheenbeen
van sietze pietersen werd geparkeerd
zodanig dat hij dagen lang
mij louter achterna kon hinken

maar het pootje werd beter
het dorp was klein
en sietze een kop groter

waardoor ik een snelle renner en goede verstopper werd
maar nooit een echt fantastische voetballer

 


Tsead Bruinja - Dichters aan de Bal - WK 2012 Cultura from Tsead Bruinja on Vimeo

 

 

Friese bewerking van het Bob Dylan nummer 'Fixin' to Die Blues' samen met Jaap van Keulen.

De ruwe demo is hieronder te beluisteren.

BLUES FAN IT FJOER

frij nei ‘fixin to’ die blues’ fan bob dylan / bukka white

der baarnt my wat yn `e kop ferdomme
neffens my baarn ik op baarn ik hielendal op
der baarnt my wat yn `e kop ferdomme
neffens my baarn ik ik hielendal op
èh stjerre kin my net in fuck skille heite
mar dy bern kin ik net allinnich jankend achterlitte
èh stjerre kin my net in fuck skille heite
mar dy bern kin ik net allinnich jankend achterlitte
ja jong ik stoarje wat dy kant út
nei de hurde grûn fan dat begraafplak dêr
stoarje wat dom dy kant út
nei dat kloate begraafplak dêr
it sjocht der oars aardich ferlitten út ferdomme
at dy sunige sinne einlikst sakket
it sjocht der oars aardich ferlitten út ferdomme
at dy sunige sinne einlikst sakket
der baarnt my wat yn `e eagen ferdomme
neffens my baarn ik op baarn ik hielendal op
der baarnt my wat yn `e eagen ferdomme
neffens my baarn ik hielendal op
èh stjerre kin my net in fuck skille heite
mar dy bern kin ik net allinnich jankend achterlitte
èh stjerre kin my net in fuck skille heite
mar dy bern kin ik net allinnich jankend achterlitte
der komt swarte reek omheech ferdomme
it rikket my swart út ’e kop wei swart út ’e kop wei
der komt swarte reek omheech ferdomme
it rikket my swart út ’e kop wei swart út ’e kop wei
freegje no dy rottige reade duvel mar
en meitsje myn stjonkende stjerbêd op
freegje no dy rottige reade duvel mar
en meitsje myn stjonkende stjerbêd op
der baarnt my wat yn ’e skonken ferdomme
neffens my baarn ik op baarn ik hielendal op
der baarnt my at yn ’e skonken ferdomme
neffens my baarn ik op baarn ik hielendal op
èh stjerre kin my net in fuck skille heite
mar dy bern kin ik net allinnich jankend achterlitte
èh stjerre kin my net in fuck skille heite
mar dy bern kin ik net allinnich jankend achterlitte

  

 

BLUES VAN HET VUUR

vrij naar ‘fixin to’ die blues’ fan bob dylan / bukka white

er brandt mij iets in de kop verdomme
volgens mij brand ik op brand ik helemaal op
er brandt mij iets in de kop verdomme
volgens mij brand ik op brand ik helemaal op
ach sterven kan mij geen fuck schelen man
maar die kleintjes kan ik niet alleen jankend achterlaten
ach sterven kan mij geen fuck schelen man
maar die kleintjes kan ik niet alleen jankend achterlaten
ja joh ik staar wat die kant uit
naar de harde grond van die begraafplaats daar
staar wat dom die kant uit
naar die klote begraafplaats daar
het ziet er anders aardig verlaten uit verdomme
wanneer die zuinige zon eindelijk zakt
het ziet er anders aardig verlaten uitverdomme
wanneer die zuinige zon eindelijk zakt
er brandt mij wat in de ogen verdomme
volgens mij brand ik op brand ik helemaal op
er brandt mij wat in de ogen verdomme
volgens mij brand ik helemaal op
ach sterven kan mij geen fuck schelen man
maar die kleintjes kan ik niet alleen jankend achterlaten
ach sterven kan mij geen fuck schelen man
maar die kleintjes kan ik niet alleen jankend achterlaten
er komt zwarte rook omhoog verdomme
het stijgt zwart uit mijn kop op zwart uit mijn kop op
er komt zwarte rook omhoog verdomme
het stijgt zwart uit mijn kop op zwart uit mijn kop op
vraag nu die rottige rode duivel maar
om mijn stinkende sterfbed op te maken
vraag nu die rottige rode duivel maar
om mijn stinkende sterfbed op te maken
er brandt mij iets in de poten verdomme
volgens mij brand ik op brand ik helemaal op
er brandt mij iets in de poten verdomme
volgens mij brand ik op brand ik helemaal op
ach sterven kan mij geen fuck schelen man
maar die kleintjes kan ik niet alleen jankend achterlaten
ach sterven kan mij geen fuck schelen man
maar die kleintjes kan ik niet alleen jankend achterlaten

 


 
 

 

Eenvandaag april 2009

"Vandaag stijgt de thermometer voor het eerst weer boven de 20 graden in sommige delen van het land. Heel het land krijgt de voorjaarskriebels, bootjes varen, terrassen zitten vol en iedere lijkt ineens weer een goed humeur te hebben."

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/34606/ode_aan_de_lente

In EénVandaag dichter Tsead Bruinja met een ode aan de lente in drie delen.

Herman Gorter - Mei

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht...

Tsead Bruinja - Gras dat alvast lacht

elk woord dat ik bij je neerleg
aan de grond en voor je voeten is een woord te veel

het koude gras daaronder
pas gemaaid net nat van de maan
het ligt een dag

nu wachten op de zon
en hand voor de mond
en hand voor de grap

wachten op hoe pas gemaaid gras lacht
kijkt mij aan
kom overeind
lacht lacht lacht

elk woord waar woord lacht
lacht blij

als een bed dat nog niet opgemaakt is
lacht pas gemaaid en glad

pas gemaaid en blij
lacht het gras met de hand op de mond

en elk woord dat ik later schijnbaar zacht
bij je neerleg op het nieuwe gras en voor je kostbare voeten
is een woord te veel dat lacht en lachen zal

 

 

 

 

Enkele opnames uit de tijd van de verkiezing voor de Dichter des Vaderlands 2008-2009

 

GRONINGEN - De poëzie is verre van stoffig en staat volop in de belangstelling.

Zo werd woensdag de verkiezing van de nieuwe Dichter des Vaderlands gehouden en konden poëzie-fanaten donderdag genieten van een 'Poëzie-ontbijt'. In cultuurcentrum De Oosterpoort werd in het kader van de Landelijke Gedichtendag een Poëzie-ontbijt gehouden, waar twee genomineerden voor de Dichter des Vaderlands aanwezig waren: Tsead Bruinja en Erik Menkveld.

 

 

 

 

Op verzoek van de NRC schreven eind 2008 de verschillende kandidaten voor de verkiezing voor de Dichter des Vaderlands een gedicht dat in de krant werd gepubliceerd en waarvan de voordracht werd opgenomen voor het tv-programma rondom diezelfde verkiezing, gepresenteerd door Joost Prinsen (hier bijgestaan door dichter en hoogleraar Geert Buelens).

Naar aanleiding van het nieuwsbericht over een vrouw die na enkele dagen levend uit de sneeuw was gegraven in Canada, schreef ik het volgende:

SNEEUW

in het jaar 2008 was ik geen vrouw van vijfenvijftig
lag ik niet drie dagen bedolven onder de sneeuw
werd mijn eigen vrouw niet door tien mannen verkracht
en levenloos uit een rijdende legertruck geworpen
werden onze kinderen niet van ons afgepakt

in het jaar 2008 was ik een man van vierendertig
rende ik samen met mijn vrouw
naakt over het strand van een duits waddeneiland
doken we een aprilkoude noordzee in
alles aan mij werd klein

in het jaar 2008 was ik niet zwart
deed ik geen gooi naar het presidentschap
waren er geen honderd geweren op me gericht
werd ik maar matig gehaat

in dat afgelopen jaar kwam ik te vaak bij mijn huisarts
die me zei minder te gaan drinken die me maagtabletten gaf
en ik dacht ik ben toch vierendertig en nog geen vierenzestig
en begon minder te drinken

in het jaar 2008 was ik geen vrouw van vijfenvijftig
die drie dagen onder de canadese sneeuw bedolven lag
voor wie ik haar diepgelovige man bij de keukentafel bidden zag

in het jaar 2008 had ik goddank mijn vrouw mijn handen
en voeten nog

Het bericht over de Canadese vrouw is o.a. te lezen op:
http://www.hln.be/

Alle gedichten van de genomineerden van destijds zijn te lezen op http://nrcboeken.vorige.nrc.nl/nieuws/bepaal-zelf

De hele uitzending rondom de verkiezing kun je kijken op
http://www.npo.nl/dichter-des-vaderlands/28-01-2009/NPS_1125742

 

 

 

 

 

Om de nije Dichter des Vaderlands te wurden, moat je net allinich foar je èigen poëzy goeie papieren hawwe, moast ek geskikt wêze om as in soarte fan ambassadeur foar de poëzy as totaal te operearjen. No rint Tsead Bruinja him al jierren de fuotten út it gat om de dichtkeunst ûnder de oandacht te bringen.

 

 

 

 

 

Tsead Bruinja draacht it gedicht 'Bruintje Beer' foar yn in pream mei it Frysk Festival 2008.

 

 

 

 


De Ingreep, 23 juni 2009 @ Museum Haus Lange, Krefeld (D)

Literair Productiehuis Wintertuin is dit voorjaar poëziecurator bij tentoonstellingen in verschillende musea. Onder de noemer de Ingreep, schrijven dichters nieuw werk bij beeldende kunst, en maakt het productiehuis daarvan een schaduwcatalogus bij de expositie.

 

 

 

Herman van Veen leest 'Koud Hoogtepunt' + 'Gras dat alvast'

 

 

Herman van Veen leest de Nederlandse vertalingen van Tsead Bruinja's Friese gedichten 'Koud Hoogtepunt' en 'Gras dat alvast lacht' uit de bloemlezing 'De Geboorte van het zwarte paard' (Uitgeverij Cossee, 2008). Daarna draagt Tsead Bruinja de Friese originelen voor. Deze opnames werden gemaakt door Saskia Stehouwer tijdens de opening van de expositie 'Alsof je het licht vangt' in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden.

Kijk ook eens op: http://www.hermanvanveen.com/Herman van Veen leest 'Don Quichot'en 'Lethe'

 

 

Herman van Veen leest de Nederlandse vertalingen van Tsead Bruinja's Friese gedichten 'Don Quichot' en 'Lethe' uit de bloemlezing 'De Geboorte van het zwarte paard' (Uitgeverij Cossee, 2008). Daarna draagt Tsead Bruinja de Friese originelen voor. Deze opnames werden gemaakt door Saskia Stehouwer tijdens de opening van de expositie 'Alsof je het licht vangt' in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden.

Kijk ook eens op: http://www.hermanvanveen.com/

 


 

 

Alsof je het licht vangt

 

Korte documentaire over de schilderijen die Herman van Veen maakte bij de gedichten van Tsead Bruinja.

Deze film werd gemaakt door ildou de Vries - http://www.heitenmemmedia.nl/

Interview door Jeroen Stek

Muziek door Edith Leerkes - http://www.edithleerkes.nl/

Mogelijk gemaakt door Maarsingh & van Steijn - http://www.maarsinghenvansteijn.nl/

De expositie vond plaats van 1 t/m 15 juni in het Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden.

Een aantal foto's van de schilderijen zijn hier http://www.tseadbruinja.nl/galery25.htm te bekijken.

Muziek: Edith Leerkes. Interview: Jeroen Stek
Film: Jildou de Vries.

Poëzie, muziek en dans - Samen met Jaap van Keulen en Tanja van Susteren voor de Wintertuin bij museum Kröller Möller en de dag van de Friese Literatuur 2004e
 

Optreden van dichter Tsead Bruinja, muzikant Jaap van Keulen en danseres Tanja van Susteren. Gefilmd door Pieter Verhoeff tijdens de Tweede Dag van de Friese Literatuur op 29-2-2004 in Felix Meritus te Amsterdam

 

 

 

 


We reden door dezelfde straat

Onderdeel van ons optreden bij Kröller Möller tijdens de Zwoele Zomeravond. Gemaakt op verzoek van De Wintertuin. Muziek door Jaap van Keulen en dans door Tanja van Susteren.

 

Opname door Saskia Stehouwer.


Hé blad aan de bomen hé

Interview door Klaas Koppe gefilmd op 11 aug. 2008 te Holwerd (Montage door Iris Koppe)

Kort gefilmd interview door Klaas Koppe (11-08-2008, Holwerd). Montage door Iris Koppe.

Door op het plaatje te klikken komt u op de pagina waar het filmpje op afgespeeld kan worden.

Naar aanleiding van dit interview werd mijn pagina op www.literatuurplein.nl uitgebreid. Die pagina is via deze link te bekijken. Op 22 augustus was een deel van de teletekst afdeling Litterair gewijd aan mijn werk het festival Frjemde kusten (met o.a. Elmar Kuiper en Tsjêbbe Hettinga). Die pagina's zijn te leven via deze link.

 
   
PORTRET VOOR DUITSE WERELDOMROEP
 


Kort portret dat van mij gemaakt is in april 2006, als minderheidstalendichter in het Fries, door Heidi Grot voor de Duitse Wereldomroep Deutsche Welle

SNAVEL EN BOOT (POËZIE EN ANIMATIE)
 

Door het online tijdschrift www.kiez21.org werd ik gevraagd om met beeldend kunstenaar en illustrator Ramon Verberne via e-mail een dialoog te voeren met gedichten van mijn hand en beeld van zijn hand. Het resultaat is een animatiefilmpje geworden dat niet gemaakt had kunnen worden zonder de hulp van Jaap van Keulen (muziek) en Arnoud Rijken (animatie -il Luster Productions). Het filmpje begint met het gedicht Tong uit de bundel Dat het zo hoorde (Contact, 2003). Dat gedicht hoor je na een minuut.

Ramon Verberne en ik kozen al vroeg 'snavel' als thema, dat aansloot bij Ramons achtergrond als bioloog en mijn werk met taal en voordracht. Terwijl we er aan werkten deed me de snavel van een door Ramon getekende pelikaan aan een boot denken. In mijn werk is de boot vaak een metafoor voor het lichaam, een drager van de ziel. Dat thema heb ik geprobeerd te verwerken in het tekstuele deel van mijn bijdrage aan dit project.

LYRISCH VAN REMBRANDT
 


Op uitnodiging van Poetry International werd ik gevraagd om een gedicht te schrijven bij een schilderij van Rembrandt. Ik koos Jeremiah treurend om de verwoesting van Jeruzalem. De VPRO maakte een filmpje van mijn voordracht voor het schilderij. Filmpjes van de andere auteurs die aan het project meewerkten zijn te vinden op het thema kanaal Geschiedenis van de publieke omroep.


PORTRET OMROP FRYSLÂN UIT 2004
 Dit portret werd in februari van 2004 gemaakt door Herman Zeilstra voor Omrop Fryslân. Het werd vertoond als onderdeel van het programma Spegels. Het filmpje is grotendeels Friestalig, maar er worden ook gedichten in het Nederlands in voorgelezen.

Click hier of op de afbeelding om het filmpje te bekijken!


Nachtportret van Tsead Bruinja door Herman Zeilstra voor Omrop Fryslân 2004 from Tsead Bruinja on Vimeo.

Dit portret werd in februari van 2004 gemaakt door Herman Zeilstra voor Omrop Fryslân. Het werd vertoond als onderdeel van het programma Spegels. Het filmpje is grotendeels Friestalig, maar er worden ook gedichten in het Nederlands in voorgelezen.


© Herman Zeilstra

JAAP VAN KEULEN EN TSEAD BRUINJA
 


Film door Henrik Brameus in Perdu te Amsterdam. De clips geven een goed beeld van mijn optredens met Jaap van Keulen. Hogere kwaliteit audio-opnames vindt u op de audiopagina.

Kijk ook eens op:

http://www.jaapvankeulen.nl/

Filmed by Henrik Brameus in theatre Perdu (Amsterdam). The clips still give a good idea of what our performances (music and poetry) are like.

High quality audio recordings of some of our performances together can be found on the audio page.

MTV Art Chunk


© Remco Veenbrink 

Hoge resolutie / High resolution (Flash / 6 MB)

Langere downloadtijd / Will take longer to load.

WINTERTUIN DANS/MUZIEK/POËZIE - DANCE/MUSIC/POETRY
JAAP VAN KEULEN / TANJA VAN SUSTEREN EN TSEAD BRUINJA

In 2003 bracht het Wintertuin festival dichter Tsead Bruinja, muzikant Jaap van Keulen en flamencodanseres Tanja van Susteren bij elkaar voor een optreden. Dit is het resultaat, gefilmd door Raoul Thepen.

26 december 2003 - Wintertuin Festival - Lux Nijmegen

http://www.wintertuin.nl/

ALBERT CUYP MARKT


DRIE MANNEN OP VIER POTEN

na een kort moment van stilte heffen de drinkers
hun armen wankelen de lege glazen
op het dikke tafelblad

scheldt de barman de vaste klant
die zijn salaris niet door de kassa
maar door de gokkast op laat slokken
vriendelijk de huid vol

onze ogen schieten van tap
naar automaat en van automaat
weer terug

zoeken een uitweg
in een volle asbak

karretjes razen voorbij
geraamtes van een markt
slingeren over het plein

drie negers komen binnen
en er begint geen grap

lachend halen we
onze armen uit de war

en tellen onze zegeningen

kijken of er nog iets
voor ons in zit
vanavond


© Tsead Bruinja

Uit Van alle markten het meeste thuis (Uitg. 521)

 

 

Click op het plaatje om het filmpje van de voordracht te starten!

Please click on the picture below to start the short film of me reading this poem!

TOULOUSE


zij woont in een brandend huis
elke storm neemt een pan van het dak
het is koud haar tanden klapperen
buiten bedenkt iemand nieuwe verkeersregels
fietst verder een oude man
kranten om zijn lijf gebonden onder de kleren
zij loopt naar buiten met een mand vol was
zwarte lakens zwarte dekens zwarte
sloop zij ziet dat de weilanden ook branden
het heeft geen zin om buiten te zijn
liever terug naar de muren
de dansende vlammen op zijn portret
post valt ongevraagd door de deur haalt
knisperend de mat niet haar kat
springt bij haar op schoot met een
plantaardig streelverlangen giet zij nog
wat spiritus over de fotoalbums
veegt de as van haar bril en leest
en leest en leest

© Tsead Bruinja

Nederlandse vertaling van het gedicht 'sy wennet yn in baarnend hûs' uit de bundel De man dy't rinne moat (Bornmeer, 2001)

Als onderdeel van een performance van FRYxOS
As part of a performance bij FRYxOS


SKRIUWERSLIBBEN / SCHRIJVERSLEVEN


Docu. Omrop Fryslân.
Uitgezonden op Ned. 1
Gemaakt door Geart de Vries
Nederlands ondertiteld

Web: http://www.omropfryslan.nl/

Documentary made for Frisian television.
Made by Geart de Vries
With Dutch subtitles
 

This is a short fragment from a culture show on Frisian television. In it Frisian poet Albertina Soepboer and I are interviewed about our upcoming books. The language spoken in this item is Frisian. It was made by Omrop Fryslân and shot in the city of Groningen (The Netherlands).

 

 

 

RandverschijnselenVoordracht van een het gedicht golfplaten daken mosdaken in het programma Randverschijnselen. Locatie: Uitkijktoren Wijkpark, Lewenborg, Groningen. Presentator: Bart FM Droog. Programmamakers: Bart FM Droog en Noor Agter voor OOg TV.

Website OOg: http://www.oogtv.nl/

Reading the poem golfplaten daken mosdaken for a local TV station in Groningen. Host: Bart FM Droog. Made by Bart FM Droog en Noort Agter for OOg TV.Links to downloadpages for the players!

Quicktime Realplayer Flashplayer

MTV - Art: Chunk

Remco Veenbrink made this short movie for Dutch MTV. The poem is in Frisian, the interview in Dutch. The other clip is a short movie made by Wyld Hynder films for a website linked to an anthology I made containing work by new Frisian poets. Below you will also find a link to a short movie on my collaboration with flamenco dancer Tanja van Susteren and musician Jaap van Keulen, initiated by the literary festival de Wintertuin.

Remco Veenbrink maakte in opdracht van MTV de volgende art-chunk over mij en mijn werk. In het filmpje lees ik het gedicht 'De man dy't rinne moat' voor. Het gedicht staat in de bundel 'De man dy't rinne moat' (Bornmeer, 2001), De versie die in dit filmpje te horen is met muziek is afkomstig van de Zingo Poetry Slam cd (Vassallucci & De Wintertuin, 2004). De muziek is gemaakt door: Frank Tazelaar, Jeroen van de Putte, Marianne de Bil, Mary Kwakkernaat en Jelle Dom. Daarnaast vindt u hier een filmpje waarop ik het Friestalige gedicht 'leave nimmen wit' voorlees (gemaakt door Wyld Hynder Films), een opname van een voordracht van het Friestalige gedicht 'sy wennet yn baarnend hûs' (met Nederlandse vertaling ernaast) tijdens een festival in Toulouse, een filmpje van een samenwerkingsverband tussen muzikant Jaap van Keulen, flamencodanseres Tanja van Susteren en mij, voor het festival de Wintertuin (gefilmd en gemonteerd door Raoul R. Thepen). Het meest recente filmpje is afkomstig van AT5. Hierop lees ik een gedicht voor dat ik schreef voor de jarige Albert Cuyp Markt te Amsterdam.

Om de filmpje te bekijken heb je de nieuwste versie van Realplayer of de nieuwste versie van Quicktime nodig. In sommige gevallen werken de filmpjes ook met Windows Mediaplayer. Hieronder de links naar de pagina's waar je beide programma's gratis kunt downloaden. Mochten deze beide plug-ins niet werken dan is het altijd nog mogelijk om het filmpje in een flash-player te bekijken, ook daarvoor hieronder een link naar het programma en een link naar het filmpje.