Foto's uit de serie Russian women smokers (2002)
© Stephen Gill


Onderstaand werd geschreven als reactie op bovenstaande foto van Stephen Gill voor de tentoonstelling Noorderlicht 2005 in het kader van het onderdeel 'Traces and Omens'.

Meer Noorderlicht: http://www.noorderlicht.com/
Meer Stephen Gill: http://www.stephengill.co.uk/

De organisatie van dit project was in handen van Buro 05: http://www.buro05.nl/

Buro05 heeft voor de fotomanifestatie Noorderlicht een bundel samengesteld met gedichten van tien dichters die zich hebben laten inspireren op een foto, die te zien was op de fototentoonstelling 'Traces en Omens' . De bundel met foto's en gedichten is in samenwerking met uitgeverij Aurora Borealis verschenen. Noorderlicht was van zondag 4 september tot en met zondag 9 oktober te bezichtigen in de Der Aa-kerk, Academie Minerva en tal van andere locaties in de binnenstad van Groningen. Op zaterdag 17 september hebben de dichters tijdens de officiële presentatie hun gedicht voorgedragen. Deelnemende dichters zijn Hanz Mirck, Anneke Claus, Daniël Dee, Jan Glas, Melle Hijlkema, Jurre van den Berg, Stefan Nieuwenhuis, Tsead Bruinja, Bart FM Droog en Nyk de Vries . De bundel Dichters in het noorderlicht is te bestellen via de webwinkel van Noorderlicht.


neist de smelle dyk
dêr't juster in trekker
in djip spoar luts
troch de wiete berm

leit in peuk

en ek ûnder in hompe
fleis op de flier
fan de fallite slachter

leit in peuk

de swalker dy't troch it doarp
ûnderweis is nei de folgjende stêd
hâldt der in pear yn `e bûse

it hynder dat ien op `e kont útdrukt krige
as fôle sjocht it baarnen
en draaft

dat ik wit net wêr't it mei my
en mines hinne moat

no't it bêd fol is
en de flier deromhinne
besiedde leit

© Tsead Bruinjanaast de smalle weg
waar gisteren een trekker
een diep spoor trok
door de natte berm

ligt een peuk

en ook onder een homp
vlees op de vloer
van de failliete slager

ligt een peuk

de zwerver die door het dorp
onderweg is naar de volgende stad
houdt er een paar in zijn zak

het paard dat een op de kont uitgedrukt kreeg
als veulen ziet het branden
en draaft

daarom weet ik niet waar het met mij
en de mijnen heen moet

nu het bed vol is
en de vloer eromheen
bezaaid ligt

© Tsead Bruinja
©
Vertaling door de auteur