ik leau yn s taal
en dat dy feroarje moat
yn de minsken dy't it tsjinhlde
en de minsken dy't it neat skille kin
 
myn Frysk is net geef
 
mar it is de taal dr't dit yn gebeurde
 
© Tsead Bruinja

t de Wizers yn it Read (Bornmeer, 2000)

vertaling: ik geloof in onze taal/en dat ze veranderen moet/in de mensen die het tegenhouden/en de mensen die het niks kan schelen//mijn Fries is niet perfect//maar het is de taal waarin dit gebeurde


Van 8 juli tot en met 31 augustus 2000 vond in Kunsthuis Syb te Beetsterzwaag de tentoonstelling Frysk voor Amerikanen plaats. Aan een groot aantal beeldend kunstenaars waren Friese gedichten gestuurd van Albertina Soepboer, Cornelis van der Wal en mijzelf. Deze kunstenaars reageerden op een gedicht door middel van een beeldend werk.
'Heildronk op een moedertaal' is n van de naar mijn mening zeer geslaagde reacties op het gedicht 'ik leau yn s taal'. Het is niet alleen verfrissend om het gedicht alleen te kunnen lezen door middel van het aanleren van een nieuw alfabet, Emmie Muller heeft door de keuze voor witte vloeistof, die doet denken aan moedermelk, ook de lading van de moedertaal getroffen.