Dit zijn interviews rondom het verschijnen van de bundel Bang voor de bal. De meeste bestanden zijn te vinden op deze site, maar Kunststof en Cantina waren te groot, daarom heb ik op deze pagina links naar de pagina's geplaatst waar de uitzendingen nog online te horen zijn.

Sandwich (Avro)
Cantina@VPRO
Kunststof (NPS)
Amsterdam FM
Spijkers met koppen (VARA)
De Avonden (VPRO)

Na een lange tocht door de kanalen, Bedraad, Gers dat alfêst laket / Gras dat alvast lacht

De nacht van de poëzie, Vredenburg, Utrecht, maart 2004

De zoon die de muren breekt, Schampschot, Graat, Koppelbaas, Subjektive kronyk / Sukjectieve kroniek (bewerking van een gedicht van Sigitas Parulskis)

Music Hall, VPRO radio, 29 maart 2005

Voordracht van het gedicht ik ha nea wat op it fjoer set / ik heb nooit iets op het vuur gezet uit Gegrommel fan Satyn tweetalig en met toelichting

VPRO's de Avonden 17 April 2003Gesprek met Matthijs van Nieuwkerk over de bundel Dat het zo hoorde

Deel 1

Deel 2

Deel 3

NPS Kunststof 11 juli 2003


Voordracht van het gedicht Door rood uit Dat het zo hoorde met toelichting

VPRO's de Avonden 30 April 2004


Voordracht van het gedicht Sarah & Veronica uit de bundel Batterijmet toelichting

VPRO's de Avonden 22 oktober 2004