interviews door tsead bruinja

columns door tsead bruinja

dagboeken over optredens in het buitenland en het leven als dichter

essays over poëzie door tsead bruinja

recensies/signaleringen van moderne poëzie door tsead bruinja